پاساژ نارون قزوین قزوین

پاساژ نارون قزوین قزوین

کارفرما:
بخش خصوص
متراژ:
۷۰۰ متر مربع
آدرس:
قزوین - میدان بابایی
مشخصات:
نصب سرامیک به روش نمایان (کلیپسی ) به متراژ تقریبی 1000 متر مربع