ساختمان مسکونی الهیه تهران

ساختمان مسکونی الهیه تهران

کارفرما:
بخش خصوصی (آقای اشرفی)
متراژ:
۵۰۰۰ متر مربع
آدرس:
تهران - روبروی باغ سفارت آلمان
مشخصات:
نصب سرامیک خشک به روش نمایان کلیپسی