ساختمان تجاری – اداری شریعتی 

ساختمان تجاری – اداری شریعتی 

کارفرما:
بخش خصوصی
متراژ:
۵۰۰ متر مربع
آدرس:
تهران - خ شریعتی - بعد پل رومی - نبش بن بست مریم
مشخصات:
نصب سرامیک خشک به روش نمایان کلیپسی