پروژه سپیدار ارومیه

پروژه سپیدار ارومیه

کارفرما:
شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان
متراژ:
5000 متر مربع
آدرس:
ارومیه - بلوار دانشکده روبروی بیمارستان آذربایجان- کوچه مسجد قبا-شرکت سرمایه گذاری مسکن - پروژه سپیدار
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 5000 متر مربع شامل سنگ خشک به متراژ 2000 متر مربع و فلاشینگ به متراژ3000 متر