اتاق بازرگانی یاسوج

اتاق بازرگانی یاسوج

کارفرما:
اتاق بازرگانی یاسوج
وضیعیت پروژه:
پایان یافته
آدرس:
یاسوج
مشخصات:
اجرای نمای سرامیکی به متراژ تقریبی 2000متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (غیر نمایان) از نوع شیاری