پروژه ماهان منطقه آزاد بندر انزلی

پروژه ماهان منطقه آزاد بندر انزلی

کارفرما:
منطقه آزاد و بخش خصوصی
وضیعیت پروژه:
در حال اجرا
آدرس:
منطقه آزاد انزلی
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی ۶۰۰۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۳۳۰۰ مترمربع ، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۷۰۰متر مربع و نمای شیشه ای کرتین وال به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع

پروژه ماهان منطقه آزاد بندر انزلی

کارفرما وضیعیت پروژه آدرس مشخصات