پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان سرخه سمنان

پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان سرخه سمنان

کارفرما:
شرکت همسان اقلیم
مجری:
شرکت خانه سازی ایران
متراژ:
۲۵۰۰ متر مربع
آدرس:
استان سمنان ـشهرستان سرخه
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی ۲۵۰۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۵۰۰متر مربع