ساختمان تجاری اداری حضرتی

ساختمان تجاری اداری حضرتی

کارفرما:
بخش خصوصی
متراژ:
۱۰۰۰ متر مربع
آدرس:
مراغه - میدان مصلی
مشخصات:
نصب سرامیک خشک به روش غیر نمایان شیاری