مجتمع تجاری مسکونی پردیسان قم

مجتمع تجاری مسکونی پردیسان قم

کارفرما:
بخش خصوصی
وضیعیت پروژه:
پایان یافته
آدرس:
قم - شهرک پردیسان - نبش خ اقبال
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 3800 متر مربع شامل 3000 متر مربع سرامیک به روش خشک و 800 متر مربع ورق کامپوزیت