بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن

بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن

کارفرما:
شرکت آذر یورد تبریز
وضیعیت پروژه:
پایان یافته
آدرس:
مازندران – شهرستان تنکابن
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 6500متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 4500 مترمربع ، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 2000متر مربع