پروژه آریا پالاس آبادان

پروژه آریا پالاس آبادان

کارفرما:
بخش خصوصی
وضیعیت پروژه:
پایان یافته
آدرس:
آبادان – میدان انقلاب
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 2500متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 1500 مترمربع ، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 300متر مربع و نمای شیشه ای کرتین وال به متراژ تقریبی 700 متر مربع