ساختمان مسکن و شهرسازی قزوین

ساختمان مسکن و شهرسازی قزوین

کارفرما:
بخش خصوصی
متراژ:
۷۰۰ متر مربع
آدرس:
قزوین - چهارراه محمد رسول الله - ساختمان مسکن و شهرسازیم
مشخصات:
نصب سرامیک به روش نمایان