ساختمان ستادی دانشکده علوم پزشکی همدان

ساختمان ستادی دانشکده علوم پزشکی همدان

کارفرما:
شرکت آویده پارس
متراژ:
7500 متر مربع
آدرس:
همدان – بلوار شهید فهمیده - ساختمان در حال ساخت ستاد دانشگاه علوم پزشکی
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی 7500متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 3500 مترمربع ، آجر به روش خشک به ابعاد 80*20 به صورت افقی و به روش غیر نمایان به متراژتقریبی 4000 متر مربع