بیمارستان 77 تختخوابی اشنویه

بیمارستان 77 تختخوابی اشنویه

کارفرما:
شرکت آذر یورد تبریز
وضیعیت پروژه:
در حال اجرا
آدرس:
ارومیه – شهرستان اشنویه
مشخصات:
اجرای نمای سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع