مجتمع تجاری پردیس تهران

مجتمع تجاری پردیس تهران

کارفرما:
بخش خصوصی (آقای مهندس نعیمی)
متراژ:
500 متر مربع
آدرس:
تهران -پردیس - میدان عدالت - خ فروردین جنوبی - انتهای خ سایه
مشخصات: