ساختمان رومای کیش (بلوک C)

ساختمان رومای کیش (بلوک C)

کارفرما:
شرکت خانه
وضیعیت پروژه:
در حال اجرا
آدرس:
کیش - اول جاده جهان - جنب هتل شباویز
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی ۰۰۰/۱۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۶۰۰۰ مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۴۰۰۰متر مربع