ساختمان حوزه حکیم اصفهان

ساختمان حوزه حکیم اصفهان

کارفرما:
حوزه علمیه حکیم اصفهان
متراژ:
۴۰۰۰ متر مربع
آدرس:
اصفهان - خ حکیم - حوزه حکیم
مشخصات:
نصب سرامیک خشک به روش نمایان کلیپسی