پروژه کوه نور

پروژه کوه نور

کارفرما:
شرکت شاهد
مدیر:
مهندس صدری
وضیعیت پروژه:
اتمام یافته
آدرس:
تهران – خیابان مطهری – خیابان کوه نور – ساختمان شرکت شاهد
مشخصات:
اجرای نمای پانچ متال به متراژ تقریبی ۵۰۰ متر مربع