ساختمان اداری پیشگامان یزد

ساختمان اداری پیشگامان یزد

کارفرما:
شرکت پیشگامان یزد
آدرس:
یزد - بلوار جمهوری - اول کوچه شرق
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی 8000 متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک از نوع کلیپس نمایان به متراژ تقریبی 3000 مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 2650 متر مربع و کرتین وال به متراژ تقریبی 750 متر مربع و لوور به متراژ تقریبی 1600 متر