صحن اصلی حرم امام خمینی

صحن اصلی حرم امام خمینی

کارفرما:
حرم امام خمینی
متراژ:
1500 متر مربع
آدرس:
تهران – حرم امام خمینی
مشخصات:
طراحی و اجرای نمای سنگ خشک پروژه اجرای نمای سنگ خشک به متراژ تقریبی 1500 متر مربع به روش غیرنمایان ( اسکوپ پیمی )