بازرگانی و فروش

فروش اتصالات نمای سرامیک خشک

بازرگانی و فروش
فروش یراق آلات سرامیک به روش Keil
بازرگانی و فروش
فروش یراق آلات سرامیک به روش کلیپسی
بازرگانی و فروش
فروش یراق آلات سرامیک به روش شیاری
بازرگانی و فروش
تولید و فروش چسب و توری برای مسلح کردن سرامیک و سنگ

فروش اتصالات نمای کرتین وال 

بازرگانی و فروش

طراحی ، محاسبه و فروش کرتین‌وال یونیتایز

بازرگانی و فروش

طراحی ، محاسبه و فروش کرتین‌وال فیس کپ

بازرگانی و فروش

طراحی ، محاسبه و فروش کرتین‌وال یو چنل